El Code Runner és un plug-in que us permetria crear preguntes de programació a les vostres aules Moodle. Aquestes preguntes podrien executar el codi de programa enviat per l’alumnat en resposta a una àmplia gama de preguntes de programació en diferents llenguatges de programació.

Donats el requeriments tècnics aquest plug-in s’oferirà, de moment, com a pilot dins del Campus Virtual. Com a tal, s’instal·larà a https://e-aulesi.uab.cat/2022-23,  un entorn amb les mateixes funcionalitats (a excepció del recurs Kaltura, no disponible) i mateixa aparença que l’entorn https://e-aules.uab.cat/2022-23 .

Què implica?

Les aules que podran utilitzar el Code Runner seran creades en aquest entorn pilot. Un cop emplenada la petició de creació de l’aula que trobareu al portal de peticions del CAS (i accedint a Aula Moodle amb Code Runner),

Formularis de peticions d'accions relacionades amb el Campus Virtual

l’equip del Campus Virtual procedirà a la seva creació i a l’assignació de grups de docència. NOTA: si necessiteu assignar NIUs manualment ho podreu fer seguint els passos descrits a Com afegir o treure estudiants manualment d’una aula Moodle).

Un cop creada l’aula, aquesta us apareixerà al tauler de CV, com qualsevol altra aula.

Si és el cas, des del mateix tauler en podreu gestionar altres altes i baixes de persones usuàries, tant de professorat com d’alumnat (des de la Gestió d’aules Moodle).

Pel que fa al traspàs de continguts, podreu importar-los seguint els passos descrits a Com traspassar material d’una Aula Moodle del curs 2020-21 a una altra Aula Moodle del curs 22-23. NOTA: en cas d’incidència en el traspàs us podreu adreçar al CAS.

RECORDEU. Tal i com passa amb la reactivació de qualsevol aula Moodle, en podeu traspassar el material i continguts, però no la informació de les persones participants (registres d’activitats, qualificacions…).

SUPORT

Si necessiteu més informació sobre les funcionalitats de l’eina, podeu consultar l’enllaç https://coderunner.org.nz/  on també trobareu múltiples exemples.

En cas d’una incidència tècnica, si us plau contacteu amb el CAS.