Categoria: Altres gestions de les aules Moodle

Pàgina 1/1

Des del tauler del Campus Virtual, a més d’activar aules i gestionar-ne les persones, teniu l’opció de realitzar-hi determinades accions com: eliminar-les, modificar-ne el nom o ocultar-les.