Categoria: Llibre de qualificacions

Pàgina 1/1

El Llibre de qualificacions (apartat de Qualificacions) permet visualitzar tant els resultats de les activitats de l’aula virtual com els d’altres activitats realitzades a fora d’ella, i poder així (si es vol) obtenir un càlcul de la nota global del curs.
Si sou docents, tindreu l’opció de descarregar les qualificacions.