Cal tenir en compte que, a més del qüestionari o qüestionaris seleccionats, es traspassarà el banc de preguntes complert que hi hagi a l’aula d’origen.

  • Accediu a l’aula destí, és a dir, a l’aula a on voleu fer el traspàs.
  • Feu clic al menú desplegable de la rodeta (situat a la cantonada superior dreta) > Importa.

Enllaç per importar

  • A continuació se us mostraran les aules a les quals hi teniu accés. Localitzeu l’aula que conté el qüestionari que voleu importar i seleccioneu-la. En cas que no aparegués al llistat, podeu fer la cerca mitjançant el nom o el codi d’aula moodle (MOxxxxx). Feu clic sobre el botó Continua.

  • Deixeu marcat únicament Inclou les activitats i els recursos i Inclou el banc de preguntes. Feu clic sal botó Següent.

  • A l’inici d’aquesta pantalla, a Selecciona, feu clic a l’enllaç Cap per desmarcar totes les opcions.

  • Tot seguit marqueu únicament el/s qüestionari/s que voleu importar. És molt important que la resta d’elements quedin desmarcats per evitar problemes a l’aula de destí.

  • Feu clic sobre el botó Següent, situat al final de la pàgina.
  • Reviseu que únicament estan marcats els elements correctes. En cas que no sigui així, podeu tornar a la pantalla anterior fent clic sobre el botó Previ, situat al final de la pàgina.

  • En cas que tot sigui correcte, feu clic sobre el botó Fes la importació, situat al final de la pàgina. La durada del procés d’importació varia en funció del volum seleccionat.

  • Quan hagi finalitzat, feu clic sobre el botó Continua per tornar a l’aula destí.