Cal que les dues aules (origen i destí) estiguin al mateix any acadèmic, el que estigui actiu.

Abans de procedir amb la importació, és important assegurar-se que l’aula destí té la mateixa estructura que l’aula origen. És a dir, que coincideixin amb el format (per temes, per setmanes,…) i també amb el número d’ítems (setmanes/temes) a mostrar. Aquestes opcions són accessibles des del menú “Edita paràmetres” de l’aula.
En cas de no coincidir l’estructura, el material s’importarà igualment però apareixerà desendreçat a l’aula destí.

  • Per importar a l’Aula Moodle actual els materials d’una altra Aula Moodle, feu clic al menú desplegable de la rodeta (situat a la cantonada superior dreta) > Importa.

  • Apareixerà un llistat de les Aules Moodle que teniu actives. Seleccioneu l’adient i feu un clic sobre el botó Continua.

  • Feu clic sobre el botó Salta al pas final. S’iniciarà la migració. Depenent del volum de material, pot ser un procés lent. Us apareixerà una barra de progrés.

  • Un cop finalitzada la importació, feu clic sobre el botó Continua per retornar al curs.