Accediu a persones Participants > menú desplegable de la rodeta (situat a la cantonada superior dreta) > Grups.

Feu clic sobre el nom del grup i després sobre el botó Afegeix/suprimeix usuaris.

Seleccioneu els estudiants i/o professors/es corresponents i feu clic sobre el botó Afegeix per traspassar-los a l’apartat Membres del grup.

 

Per finalitzar feu clic sobre el botó Torna a grups, situat al final de la pàgina.