És a Participants > menú desplegable de la rodeta (situat a la cantonada superior dreta) > Grups.