IMPORTANT. Si ja teniu un Espai de Comunicació al curs anterior podreu reactivar-lo de manera autònoma al curs acadèmic actual.

Si pertanyeu a l’equip de coordinació d’un Grau o Màster, sou (Vice)Degans/es o Directors/es de centre podreu sol·licitar un Espai de comunicació (o un espai de coordinació).

Per sol·licitar-ho:

Formularis de peticions d'accions relacionades amb el Campus Virtual

  • feu clic a Alta espai de comunicació,
  • empleneu el formulari amb la informació sol·licitada:
    • Nom de l’espai. Per exemple: Espai de comunicació del Grau de Química.
    • NIUs de les persones coordinadores que tindran rol “professor/a”. D’entrada n’hi ha suficient amb un, ja que una persona coordinadora podrà afegir o treure persones amb rol de “professor/a”.
    • Codis dels plans d’estudis del grau, facultat, doctorat… Serveixen per donar accés tant a l’alumnat que hi està matriculat com al professorat que hi consta com a titular a Sigma d’assignatures que pertanyen a la titulació. IMPORTANT: en ambdós casos l’accés serà amb rol “estudiant”.