A l’aula Moodle teniu l’opció de crear més d’un grup alhora . A Moodle aquesta acció s’anomena crear grups automàticament.

Podreu crear grups en base al:

 • nombre de persones que ha de tenir cada grup – indicant el nombre màxim de persones per grup es calcularia automàticament el nombre de grups a crear segons el nombre d’estudiants de l’aula,
 • o bé en base al nombre de grups que voleu crear.

Els noms d’aquests grups tindran l’esquema una part de text comuna i una lletra o xifra que diferenciarà un grup de l’altre:

 • Exemple 1: Grup de pràctiques 1, Grup de pràctiques 2, Grup de pràctiques 3…
 • Exemple 2: Grup de pràctiques A, Grup de pràctiques B, Grup de pràctiques C…

 

Per crear-los,

 • Accediu a persones Participants > menú desplegable de la rodeta (situat a la cantonada superior dreta) > Grups.

 • Feu clic sobre el botó Crea grups automàticament.

Botó per crear grups automàticament

 •  A Esquema de noms introduïu el nom comú que tindran tots els grups (a l’exemple de dalt, Grup de pràctiques); o deixeu Grup si voleu crear els grups com a Grup 1, Grup 2 o Grup A, Grup B.

  • Escolliu @ per crear grups amb lletres. Exemple: Grup A, Grup B
  • Escolliu # per crear grups amb números. Exemple: Grup 1, Grup 2

 

CREAR GRUPS EN BASE AL NOMBRE DE GRUPS

 • A Crea grups automàticament basats en escolliu l’opció Nombre de grups i indiqueu-hi quants grups voleu crear.

Selecció del nombre de grupS

 • Si habiliteu la Missatgeria de grup les persones del grup es podran enviar missatges entre elles.
 • A la secció Agrupament haureu d’indicar l’agrupament al que pertanyen els grups.
  • Si l’heu creat prèviament, escolliu-lo.
  • En cas contrari, creeu-ne un a la secció Agrupament. Escolliu Nou agrupament i indiqueu-hi un nom a Nom de l’agrupament.

Configuració del nou agrupament

 • Finalment feu clic al botó Tramet.

Botó de tramet

 

CREAR GRUPS EN BASE AL NOMBRE DE MEMBRES

 • A Crea grups automàticament basats en escolliu l’opció Membres per grup i indiqueu-hi quantes persones hauria de tenir cada grup.

Nombre de grups en funció del nombre de persones per grup

 • Si habiliteu la Missatgeria de grup les persones del grup es podran enviar missatges entre elles.
 • A la secció Agrupament haureu d’indicar l’agrupament al que pertanyen els grups.
  • Si l’heu creat prèviament, escolliu-lo.
  • En cas contrari, creeu-ne un a la secció Agrupament. Escolliu Nou agrupament i indiqueu-hi un nom a Nom de l’agrupament.

Configuració del nou agrupamentBotó de tramet

 • Finalment feu clic al botó Tramet.