Utilitzant l’activitat de qüestionari de Moodle.

Descarregar la guia

Actualització 16/12/2021

 • Actualització d’imatges de les aules Moodle.
 • Revisió dels enllaços que hi apareixen.

Actualització 01/07/2020

 • Aclariment respecte a la penalització des respostes incorrectes en preguntes de resposta múltiple (pàgina 5).

Actualització 16/06/2020

 • Aclariment respecte a la Temporització, ja que no cal fer cap altra acció per afegir restriccions d’accés per data o ocultar el qüestionari. Quan arribi la data i hora d’inici, els estudiants tindran accés a l’examen de forma automàtica i finalitzarà quan arribi la data de tancament (pàgina 9).
 • Inclusió del terme PIUNE al títol de l’annex I (pàgina 15).
 • Aclariment sobre la definició de les excepcions d’usuari: si apareix el missatge “L’estudiant no pertany al grup o no té el rol adequat per respondre el qüestionari”, significa que el qüestionari està ocult o bé que té una restricció d’accés. No és necessari fer cap d’aquestes dues accions si el qüestionari té definida la Temporització. Si feu visible el qüestionari o elimineu la restricció, aquest missatge desapareixerà (pàgina 16).

Actualització 10/06/2020

 • Si s’habilita el “Període de gràcia” els intents no s’enviaran automàticament, si no que ho ha de fer l’estudiant de forma explícita amb el botó “Envia i acaba”, en cas contrari constarà com a no lliurat (pàgina 9).

Actualització 09/06/2020

 • Aclariment sobre la paginació del qüestionari (pàgina 9).

Actualització 02/06/2020

 • Recomanacions per evitar possibles incidències tècniques i de connectivitat dels estudiants (pàgines 7, 8 i 9).

Actualització 21/04/2020:

 • Importació de preguntes i/o qüestionaris ja existents a una altra aula (pàgina 23).
 • Aclariment respecte a la selecció de més de 20 preguntes per al qüestionari (pàgina 11).

Actualització 15/04/2020:

 • Aclariment sobre l’ús de penalització de respostes incorrectes (pàgina 5).

Actualització 02/04/2020:

 • Importació bàsica de preguntes en format AIKEN
 • Importació avançada de preguntes en format GIFT

Actualització 01/04/2020:

 • Penalització de respostes incorrectes
 • Excepcions de temporalitat per a determinats estudiants