Els espais de comunicació ofereixen, al Campus Virtual, un entorn al qual hi tenen accés:

 • Persones usuàries coordinadores que poden publicar informació i avisos.
 • Tot l’alumnat i/o professorat d’un grau, facultat, doctorat,… que pot consultar la informació publicada per l’equip de coordinació i rebre els avisos.

Són aules moodle que tenen un conjunt restringit d’eines per facilitar la comunicació amb el gran volum de persones usuàries que hi tenen accés.

Les eines disponibles per a les persones usuàries amb rol “Docent són les següents:

 • Eines de comunicació:
  • Fòrum d’avisos i notícies.
  • Activitat de fòrum.
  • Enviament de missatges.
 • Eines de publicació de continguts (recursos):
  • Carpeta, etiqueta, fitxer, llibre, pàgina, url.

Les persones usuàries amb rol “Estudiant”:

 • Reben tots els correus amb els avisos i/o notícies que es publiquin al “Fòrum d’avisos i notícies” o als altres fòrums que es creïn, així com també els missatges.
 • Poden consultar tota la informació publicada als fòrums, però no poden respondre dins el mateix fòrum. El motiu és que podria suposar un gran volum de respostes dels N estudiants potencials.
 • No poden consultar el llistat de persones participants. El motiu és per evitar enviaments massius de missatges.
 • Poden consultar i descarregar-se el contingut publicat.

Descarrega la guia completa