Feu clic sobre el vostre perfil (cantonada superior dreta) i seleccioneu l’opció Canvia rol a….

Feu clic sobre el rol corresponent.

Automàticament tindreu la vista escollida.

Per tornar al vostre rol, feu clic de nou sobre el vostre perfil (cantonada superior dreta) i seleccioneu l’opció Torna al meu rol normal.