UAB Logotip del Campus Virtual

Eina de comprovació de plagi

L’eina de comprovació de plagi està basada en el programari Urkund i està oberta a qualsevol membre de la universitat amb perfil PDI o PAS.
Ofereix, en mode autoservei, la detecció, avaluació i prevenció de plagi a través de la comparació de diverses fonts, com per exemple, documents públics accessibles a internet, editorials i repositoris propis, ja siguin públics o privats. A partir d’aquí, s’elabora un informe amb el grau de coincidència del document objecte de comparació i les referències a les coincidències amb altres documents per tal de poder fer-ne la valoració.

[Descarregar el manual d’ús]

To top