UAB Logotip del Campus Virtual

Servei de generació de codis i paràmetres per a exàmens (Generador de tokens)

/

L’eina de «Generador de tokens» permet als docents crear codis i paràmetres personalitzats per exàmens i als estudiants obtenir el […]

To top