El fòrum és una eina de comunicació i treball. Un fòrum pot veure’s com una pissarra de missatges en línia a on docents i estudiants poden introduir nous missatges o respondre a d’altres antics, creant així fils de conversa.

Moodle permet crear diferents tipus de fòrum, donant la possibilitat d’incorporar arxius adjunts i també qualificar les intervencions.

[Informació addicional]