La reactivació sense material d’aula Moodle del curs passat (2021-22):

  • Inclou els mateix codi/s i grup/s Sigma (matrícula del nou alumnat) – no inclou l’alumnat del curs anterior
  • Inclou només al/la docent que fa la petició.
  • No inclou a la resta de professorat editor i no-editor.

Reactivar un aula del curs anterior (20-21)

  • Cerqueu l’assignatura que voleu traspassar i feu clic al botó Activar sense materials.

Activar aula sense materials

  • Modifiqueu el nom de l’aula (si ho desitgeu), escolliu una categoria i feu clic al botó Enviar. NOTA: llegiu atentament el text informatiu.

Formulari per reactivar sense materials