El Campus Virtual us ofereix la possibilitat de demanar retroacció a les persones participants de l’aula sobre un tema en concret, realitzar una enquesta d’avaluació docent, detectar possibles incidències a l’aula, entre d’altres. També podeu crear diferents itineraris de preguntes en funció de la resposta de l’estudiant a una pregunta determinada.

Podeu decidir si les respostes són anònimes i en cap cas es tracta d’una activitat avaluable.

L’activitat que utilitzareu és la Retroalimentació. Aquí explicarem el cas més senzill: una enquesta on tot l’alumnat visualitza les mateixes preguntes.

 

Actualizació 17/12/2021

  • Adaptació d’algunes imatges a l’entorn actual de Moodle.
  • Revisió d’enllaços referenciats a la guia.

 

Descarregar la guia