Creeu la sessió a Teams i utilitzeu el Campus Virtual per calendaritzar les classes virtuals a una aula Moodle.

  • Actualització 16/12/2021

Es modifiquen les urls d’algunes guies referenciades.

  • Actualització 29/09/2020

S’afegeixen tres casos pràctics al final de la guia.

 

Descarregar la guia