Aquest material ha estat desenvolupat per Enric Martí Gòdia (Departament de Ciències de la Computació. Escola d’Enginyeria).

  1. Conceptes de grup i agrupament: què són, com accedir-hi.
  2. Casos d’ús: agrupament global i agrupament de grups. Crear grups: manualment, automàticament, amb auto-inscripció dels estudiants. Importar grups. Crear agrupaments.
  3. Activitats grupals: filtres d’accés a les activitats, tasques (lliuraments) per a grups, enviament de correus (quickmail).

[DESCARREGAR]