Activeu l’edició de l’aula.

Feu clic sobre el botó  situat a la dreta del nom del tema.

Escriviu el nom i premeu la tecla “Retorn” per desar els canvis.