És al menú desplegable de la rodeta, situat a la cantonada superior dreta.