Feu clic sobre el menú desplegable de la rodeta (situat a la cantonada superior dreta) > Edita paràmetres.

Enllaç per editar els paràmetres de l'aula

Des d’aquesta pantalla podreu definir totes les opcions de configuració de l’aula. Feu clic sobre cada secció per mostrar les opcions que inclou.