Protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament i la violència masclista a la UAB

Coneix el Protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i la violència masclista de la UAB, així com els serveis, recursos i drets que us poden ser útils. Adreçat a alumnat i personal treballador.

https://www.uab.cat/doc/triptic-nou-protocol-2019

 

Prepare for B1 o Prepare for B2, prepárate para certificar tu nivel de inglés