Normativa i condicions d’ús del Campus Virtual

PREÀMBUL

Aquest avís s’ha de llegir obligatòriament i regula les condicions d’ús que han d’observar i respectar els usuaris d’aquest lloc web. És important llegir-lo atentament, ja que el fet d’accedir en aquest web i utilitzar els materials que conté implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.

1. Informació general

El titular del lloc web és la Universitat Autònoma de Barcelona (en endavant, la UAB), amb domicili social al Campus de la UAB s/n (08193 Bellaterra, Barcelona), amb el CIF núm. Q0818002H.

Amb aquesta normativa sobre el web del Campus Virtual de la UAB es pretén, d’una banda, que la nostra comunitat universitària pugui comunicar i difondre informació de manera descentralitzada i, de l’altra, que es racionalitzin els recursos i els mitjans tècnics de què disposa la xarxa informàtica de la UAB.

2. Condicions d’ús del lloc web

D’acord amb la legislació vigent sobre propietat intel·lectual, tots els continguts d’aquest lloc web, el disseny gràfic i els codis són propietat de la UAB o tenen l’autorització adequada perquè la UAB els utilitzi.

Està prohibida la transmissió, la distribució, la cessió, la reproducció, la comercialització, l’emmagatzematge, la comunicació pública o la transformació dels continguts del web, si no es té el consentiment exprés i escrit de la UAB.

La UAB no és responsable de les infraccions en matèria de propietat intel·lectual comeses pels usuaris d’aquest web. Consulteu la Normativa interna de la UAB que regula el tractament de continguts en el Campus Virtual i les Condicions d’ús digitals de continguts protegits al Campus Virtual.

La UAB, en el marc de la seva activitat, posa diferents continguts a disposició dels usuaris, per tal que en puguin fer un ús racional i atendre les n