Aquest material ha estat desenvolupat per Enric Martí Gòdia (Departament de Ciències de la Computació. Escola d’Enginyeria).

  1. Introducció: activitats avaluables, què és el llibre de qualificacions i quins blocs el formen.
  2. Conceptes bàsics: visibilitat per als estudiants, que és un element i una categoria de qualificació, resultats.
  3. Cas d’ús: exemple de configuració i introducció de qualificacions. Què és l’infome del qualificador. Exportació/importació de les notes.
  4. Vista de l’alumne: com veu l’estudiant les seves notes.
  5. Conclusions
  6. Referències

[DESCARREGAR]