Si en accedir al llistat de lliuraments dels estudiants, a sota d’algun treball apareix l’error Reinicia, és perquè l’estudiant ha lliurat un document que no conté el nombre mínim de paraules que admet Urkund per fer l’anàlisi.

L’anàlisi es duu a terme quan el lliurament conté com a mínim 430 caràcters, o bé, 20 paraules.