UAB Logotip del Campus Virtual

Casos d’ús

De vegades, la presentació d’un cas d’ús senzill sobre una eina pot ser una primera ajuda començar a utilitzar-la. Però alhora pot desencadenar la reflexió sobre d’altres possibles usos, més ajustats a les vostres necessitats docents. Per aquest motiu a continuació trobareu alguns casos d’ús d’eines més complexes o que requereixen més esforç per posar-les en funcionament a l’aula.

Exemples guiats de realització d’exàmens offline (generats i avaluats a dins l’aula, realitzats presencialment)

Exemples guiats de configuració d’activitats de lliurament de treballs

Exemples guiats de configuració d’activitats de de tipus correcció per parells, on l’estudiant avalua el treball d’altres estudiants del grup

Exemple guiat per recollir l’assistència a classe

To top