UAB Logotip del Campus Virtual

Guia ràpida. Breakout rooms de Teams, o com crear sales de converses paral·leles dins una classe virtual

Teams us ofereix la possibilitat de crear diferents sessions (Breakout rooms) dins un mateixa classe online, a les que hi podeu assignar estudiants. Traslladant-ho a un context de presencialitat equivaldria a poder separar l’alumnat per grups per tal que s’establissin rutines de treball o de debats dins de cada grup, sense sortir de l’aula física.

Descarregar la guia

Crear Breakout rooms en pocs passos

To top