L’alumnat de l’assignatura té accés a l’aula en el moment en què el doneu d’alta a la mateixa. És instantani.

Com a docents però, veureu l’alumnat a l’aula (enllaç Participants) a mesura que hi accedeixen o un cop passades 24 hores des de l’activació de l’aula.