Per traspassar el banc de preguntes d’una aula a una altra és recomanable fer una importació completa del contingut íntegre de l’aula d’origen cap a la de destí.

Un cop feta la importació podeu eliminar la resta de contingut, mantenint únicament el banc de preguntes. D’aquesta forma podreu disposar de totes les preguntes, de les imatges associades i de les categories creades.